Gabinet II
Powierzchnia gabinetu wynosi 16 m2. Gabinet przeznaczony jest dla lekarzy różnych specjalności.

powrót